Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły

W środę – 23 października 2019 roku odbył się w bibliotece szkolnej turniej wiedzy o patronie szkoły – J.Brzechwie dla klas III prowadzony przez panią Barbarę Czerwonkę. Klasę III a reprezentowały: Maciej C., Magdalena N. i Jakub K., a klasę III b: Bartosz M. Michał G. i Nikola B. Celem konkursu było: popularyzacja biografii Patrona szkoły, wzbogacanie wiadomości o wierszach J. Brzechwy, kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa, wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy samokształcenia. Po wyrównanej walce , minimalnie wygrała klasa III a. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali nagrody. Uczniom klas 3a oraz 3b dziękujemy za przygotowanie się do turnieju.