Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 18 w Legnicy na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji z rejonu szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

Harmonogram czynności rekrutacyjnych

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy na rok szkolny 2020/21

Druki do pobrania