Dyrekcja

dyrektor – mgr Krzysztof Sadłocha
wicedyrektor- mgr Małgorzata Łukasik