Informacja w sprawie opłat za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA OBIADY DLA KLAS I – III

 

Wpłaty za obiady w kwocie 

17 x 4,70 = 79,90 zł za miesiąc maj 2021 r. 

będą przyjmowane wyłącznie przelewem w nieprzekraczalnym terminie:

do 30.04.2021 r.

Nr konta:

Bank BGŻ BNP PARIBAS

Nr 43 1600 1462 1819 2366 1000 0002

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę 

oraz miesiąc, za jaki jest wpłata!

 

Odpisy od obiadu (rezygnacje z obiadu) należy zgłosić do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności  pod nr telefonu: 76 723 33 64

Zwrot pieniędzy za zgłoszony odpis nastąpi  na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata  po zakończonym miesiącu.

 

Bardzo proszę o dotrzymywanie terminów wpłat!

 

W przypadku braku wpłaty w/w terminie dziecko nie będzie uwzględnione w wyżywieniu w danym dniu.

Przelew dokonany  w terminie oznacza datę wpływu na rachunek bankowy szkoły.

 

W kategorii: Obiady | Szkoła