RODO

Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pan Krzysztof Greszczuk.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany poniżej.

Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Grabskiego 5
59-220 Legnica