Informacja w sprawie obiadów

Odpisy od obiadu (rezygnacje z obiadu) należy zgłosić do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności pod nr telefonu: 76 723 33 64

Wpłaty za obiady w kwocie
21 x 4, 70 = 98,70zł za miesiąc październik 2020 r.
będą przyjmowane wyłącznie przelewem w nieprzekraczalnym terminie:

do 28.09.2020 r. Więcej “Informacja w sprawie obiadów”

Obiady

Odpisy od obiadu (rezygnacja z obiadu) będą przyjmowane do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności pod nr telefonu:76 7233364 Więcej “Obiady”

Obiady

Opłata za obiady za miesiąc Wrzesień 2019 r.

Wynosi 75,20 zł (16 dni x 4,70 zł)

Wpłaty przelewem można dokonywać na rachunek bankowy szkoły

w nieprzekraczalnym terminie:

od 02.09.2019 do 05.09.2019 Więcej “Obiady”