Obiady

Opłata za obiady za miesiąc Wrzesień 2019 r.

Wynosi 75,20 zł (16 dni x 4,70 zł)

Wpłaty przelewem można dokonywać na rachunek bankowy szkoły

w nieprzekraczalnym terminie:

od 02.09.2019 do 05.09.2019 Więcej “Obiady”