Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Od 26. 06. do 30. 06. 2020 r. będą wydawane świadectwa wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Wszyscy uczniowie powinni posiadać maseczki oraz przed odebraniem świadectwa zdezynfekować ręce.

 Świadectwa będą przekazywane przy wejściach do szkoły. Uczniowie muszą zachować bezpieczny dystans i unikać

gromadzenia się w grupy. Po odebraniu świadectw niezwłocznie udają się do domów.

Udział w rozdawaniu świadectw jest nieobowiązkowy. Decyzję podejmuje rodzic. Istnieje możliwość odbioru świadectw w sekretariacie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 76 721 01 68

26-06-2020

GODZ 9.00  KLASA  VIII A – WEJŚCIE GŁÓWNE / HOL NA I PIĘTRZE

GODZ 9.00  KLASA  VIII B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA / HOL NA II PIETRZE

GODZ OD 11.00 DO 11.45  KLASA  III A – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 11.00 DO 11.45  KLASA  III B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 12.00 DO 12.45  KLASA  V A – WEJŚCIE GŁÓWNE

29-06-2020

GODZ OD 9.00 DO 9.45  KLASA  I A – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 9.00 DO 9.45  KLASA  I B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 10.00 DO 10.45  KLASA  II A – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 10.00 DO 10.45  KLASA  II B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 11.00 DO 11.45  KLASA  IV A – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 11.00 DO 11.45  KLASA  IV B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 12.00 DO 12.45  KLASA  V B – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 12.00 DO 12.45  KLASA  V C – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 13.00 DO 13.45  KLASA  V D – WEJŚCIE GŁÓWNE

30-06-2020

GODZ OD 9.00 DO 9.45  KLASA  VI A – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 9.00 DO 9.45  KLASA  VI B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 10.00 DO 10.45  KLASA  VI C – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 10.00 DO 10.45  KLASA  VI D – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

GODZ OD 11.00 DO 11.45  KLASA  VII A – WEJŚCIE GŁÓWNE

GODZ OD 11.00 DO 11.45  KLASA  VII B – WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

Komunikat dla ósmoklasistów!!!!

DROGI ÓSMOKLASISTODROGA ÓSMOKLASISTKO,

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, jak również wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej do organizacji egzaminów zewnętrznych w sesji 2020, w tym egzaminu ósmoklasisty powinieneś/powinnaś wiedzieć i pamiętać, że:

 • na egzamin możesz przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, tj. bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/sama jesteś objęty(a) kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 • Twój rodzic/prawny opiekun nie może wejść w dniach egzaminu na teren szkoły, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się);
 • na egzaminy nie powinieneś/nie powinnaś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
 • na egzaminie jesteś zobowiązany(a) do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych (długopis/pióro z czarnym tuszem), linijki, itd. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających;
 • nie otrzymasz w szkole wody do picia; na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, jesteś zobowiązany(a) zachować odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
 • na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku, jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką);
 • podczas pisania egzaminu (kiedy przebywasz w sali egzaminacyjnej) możesz mieć odkryte usta i nos;
 • jesteś zobowiązany(a) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie; wychodzisz do toalety; kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej;
 • jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką, możesz wówczas nosić przyłbicę;
 • z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego powinieneś (powinnaś) unikać dołączania do innych zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;
 • wrażeniami po egzaminie dziel się z innymi zdającymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, bezwzględnie unikaj spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;
 • możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś/aś pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś/aś pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie opuszczasz sali egzaminacyjnej;
 • nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);
 • zawsze pamiętaj o przestrzeganiu szkolnej procedury postępowania na wypadek wystąpienia COVID-19, w tym o regularnym myciu oraz dezynfekowaniu rąk.

Na egzamin uczeń przychodzi w stroju galowym.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty w następujących dniach:

 • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – 9:00
 • język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – 9:00                                                                                                                                                                        Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • język polski – 120 minut (do 180 minut dla uczniów z przedłużeniem czasu)
 • matematyka – 100 minut (do 150 minut dla uczniów z przedłużeniem czasu)
 • język angielski – 90 minut (do 135 minut dla uczniów z przedłużeniem czasu)

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty ustalono na 7-8-9 lipca 2020 roku. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca 2020 roku (szkoła otrzyma również wtedy zaświadczenia dla uczniów).

WAŻNE! REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. z aktywowana jest strona https://dolnoslaskie.edu.com.pl
Uczniowie będą mogli przeglądać ofertę legnickich szkół (nie jest to równoznaczne z rejestracją, wyborem szkół i generowaniem wniosku).

Zgodnie z harmonogramem kandydat będzie mógł się rejestrować w systemie i wybierać szkoły od dnia 15 czerwca 2020 r., dlatego proponuję, by ZGŁASZAĆ SIĘ DO SZKOŁY po wygenerowane loginy i hasła. Wyjątkowo w rekrutacji na rok szkolny 2020/21 zwiększona została liczba szkół, które kandydat może wskazać we wniosku – z 3 do 17.

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA – DOTYCZY  ZWROTU  PODRĘCZNIKÓW

1.Biblioteka szkolna od czerwca nie wypożycza książek, przyjmowane będą jedynie zwroty.

2.Zwroty podręczników przyjmowane będą w godz. 9.00 – 13.00 według ustalonego harmonogramu:

 

15 czerwca 2020 – poniedziałek
godzina 9.00   : klasa  6a
godzina 10.00 : klasa 6b

godzina 11.00 : klasa 6c
godzina 12.00  : klasa 6d

19 czerwca 2020 – piątek
godzina 9.00  : klasa 8a
godzina 10.00 : klasa  8b
godzina 11.00 : klasa 7a

godzina 12.00 : klasa 7b

 

22 czerwca 2020 – poniedziałek
godzina 9.00  : klasa 1a
godzina 10.00 :klasa  1b

godzina 11.00 :klasa  4a

godzina 12.00 :klasa  4b

 

23 czerwca 2020 – wtorek
godzina 9.00  : klasa 2a
godzina 10.00 :klasa  2b

godzina 11.00 :klasa  3a

godzina 12.00 :klasa  3b

 

24 czerwca 2020 – środa
godzina 9.00   : klasa 5a
godzina 10.00 : klasa 5b
godzina 11.00 : klasa 5c
godzina 12.00 : klasa 5d

 

3.Uczniowie/rodzice zobowiązani są do oddawania książek w podpisanych torbach foliowych, reklamówkach.

4.Przyjmowane książki będą odkładane na kwarantannę na okres 3 dni na wydzielone stoły w sali nr 9 i oznaczone datą przyjęcia, a następnie włączone do księgozbioru.

REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI.

1.Zwroty podręczników odbędą się w dniach 15-23 czerwca według wcześniej przygotowanego harmonogramu. Prosimy uczniów/rodziców o przestrzeganie harmonogramu gdyż w ten sposób unikniemy grupowania się osób.

1.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu powinien być w rękawiczkach i maseczce.

3.Zwracamy całe komplety podręczników. Jeśli posiadają okładki, należy je usunąć              ( folia, tapeta). Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

4.Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

5.W sytuacji stwierdzenia przez bibliotekarza zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę lub za pomocą poczty elektronicznej.

6.Podręczniki zapakowane w reklamówki lub worki foliowe należy wyraźnie podpisać ( imię, nazwisko,  klasa). Do środka należy dołączyć :  wykaz  oddawanych podręczników oraz inne wypożyczone książki ( lektury, bajki, wiersze, literatura piękna).

7.Książki zostawiamy w wyznaczonym miejscu – holl szkoły.

8.Wszystkie zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń lub zwrotów udzielane są za pośrednictwem  dziennika Vulcan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o egzaminie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Informuję, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są wszystkie treści. Więcej “Informacja o egzaminie”

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.