Informacja w sprawie obiadów

Odpisy od obiadu (rezygnacje z obiadu) należy zgłosić do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności pod nr telefonu: 76 723 33 64

Wpłaty za obiady w kwocie
21 x 4, 70 = 98,70zł za miesiąc październik 2020 r.
będą przyjmowane wyłącznie przelewem w nieprzekraczalnym terminie:

do 28.09.2020 r. Więcej “Informacja w sprawie obiadów”

Informacja o egzaminie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Informuję, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są wszystkie treści. Więcej “Informacja o egzaminie”

Drodzy Rodzice

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.
Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów, którzy podróżowali w czasie ferii do krajów,
w których stwierdzono przypadki zakażenia o uważną obserwację dziecka, monitorowanie temperatury i innych symptomów choroby.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji, prosimy o pozostawienie dziecka w domu, aby nie wywoływać niepotrzebnej paniki wśród innych uczniów i ich rodziców.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Prosimy zapoznać się również z zasadami zmniejszającymi ryzyko zarażenia się chorobami wirusowymi.

Obiady

Odpisy od obiadu (rezygnacja z obiadu) będą przyjmowane do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności pod nr telefonu:76 7233364 Więcej “Obiady”