Obiady

Opłata za obiady za miesiąc Wrzesień 2019 r.

Wynosi 75,20 zł (16 dni x 4,70 zł)

Wpłaty przelewem można dokonywać na rachunek bankowy szkoły

w nieprzekraczalnym terminie:

od 02.09.2019 do 05.09.2019 Więcej “Obiady”

Obiady – opłata

Informacja dla rodziców
Opłata za obiady za czerwiec 2019
10 dni x 4.70 zł. =47.00 zł.
Wpłaty przyjmowane będą w dniach 27.05.19-31.05.19
U intendentki szkolnej lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Jana Brzechwy
ul. Grabskiego 5
59-220 Legnica

Bank BGŻ BNP PARIBANS
NR : 43 1600 1462 1819 2366 1000 0002

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę
oraz za jaki miesiąc jest wpłata

Odpisy od obiadu będą przyjmowane do godziny 8 rano w przypadku nieplanowanej nieobecności.

Informacja

W poniedziałek(29-04-2019) i we wtorek (30-04-2019) uczniowie przychodzą do szkoły. Zajęcia wg planu. Drugiego maja (02-05-2019) dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Będzie czynna świetlica od 6:45 do 16:30 – zajęcia opiekuńcze.

Obiady

Opłata za obiady w maju 2019
20 dni x 4.70 zł. = 94.00 zł.
6 dni x 4.70 zł. =  28.20 zł.   Zwrot  za  niewykorzystane  obiady
Do zapłaty: 14 dni x 4.70 zł.= 65.80 zł. Wpłaty przyjmowane będą 29.04-08.05.19r
U intendentki szkolnej lub przelewem na konto:
Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Jana Brzechwy
ul. Grabskiego 5
59-220 Legnica
                                     Bank BGŻ BNP PARIBANS
NR : 43 1600 1462 1819 2366 1000 0002
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę
oraz  za  jaki miesiąc jest wpłata
odpisy od  obiadu  będą  przyjmowane  do godziny 8 rano w przypadku nieplanowanej nieobecności

Obiady

Wpłaty za obiady w kwocie 13 x 4,70 =61,10 zł za miesiąc kwiecień 2019 r. będą przyjmowane od 25.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Płatność przelewem za obiady należy wykonać do 29.03.2019 r.

Bardzo proszę o dotrzymywanie terminów wpłat.
W przypadku braku wpłaty w/w terminie dziecko nie będzie uwzględnione w wyżywieniu w danym dniu.
Odpisy od obiadu (rezygnacja z obiadu) będą przyjmowane do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności.

Obiady

Wpłaty za obiady w kwocie 21 x 4,70 = 98,70 za miesiąc marzec 2019 będą przyjmowane od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

Bardzo proszę o dotrzymywanie terminów wpłat.

W przypadku braku wpłaty w/w terminie dziecko nie będzie uwzględnione w wyżywieniu w danym dniu.
Odpisy od obiadu (rezygnacja z obiadu) będą przyjmowane do godziny 8.00 tylko w przypadku nieplanowanej nieobecności.

Wpłaty za obiady można dokonać tylko w pełnej kwocie wskazanej za dany miesiąc (proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, klasa i za jaki m-c opłata)

Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Jana Brzechwy
ul. Grabskiego 5
59-220 Legnica

Bank BGŻ BNP PARIBANS
NR : 43 1600 1462 1819 2366 1000 0002